March 28, 2017

Företagshälsovård

En investering i personalen – En investering i företaget!

Den viktigaste tillgången på ert företag är personalen. Att hålla era anställda vid god hälsa, är ovärderligt och avgörande för verksamheten. Lägre sjukfrånvaro betyder lägre kostnader för företaget, och det sänker även risken för att ni förlorar kunder p g a missade deadlines.
Vår filosofi är att problem inte ska behöva uppstå, när det som orsakar problemet kan åtgärdas innan. Därför är framtidens företagshälsovård förebyggande, och inte symtomlindrande.

Årliga hälsokontroller

Vårt koncept bygger på att skräddarsy er företagshälsovård. Årliga hälsokontroller är basen. Vi tar väsentliga blodprover och mäter blodtryck, samt gör en mätning av kroppssammansättningen, för att få en tydlig bild av den anställdas hälsa.
Vi garanterar provsvar inom en timme, och då har vi även coachat de anställda mot en hälsosammare livsstil baserat på provresultaten.Korrek
t rörelsemönster

Oavsett om er personal har ett fysiskt krävande, varierande, stillasittande, eller monotont arbete, så är ett korrekt rörelsemönster A och O för att undvika skador och akuta smärttillstånd (t ex musarm, ländryggsbesvär mm). Därför ingår ett test av de anställdas rörelsemönster, där vi upptäcker och förebygger eventuella problem innan de förvärras.

Hörseltester

Ett viktigt tillval om er verksamhet bedrivs i bullrig miljö, är hörseltester. Vi kollar snabbt hur det är ställt med er personals hörsel, och om vidare utredning krävs.

Medicinsk massageterapi

Regelbunden, djupgående massage är en erkänd behandlingsmetod för spända och stela muskler, och det ger även en ökad blodcirkulation i musklerna. Vi erbjuder era anställda en uppmjukning av muskulaturen, men även hjälp med vanliga smärttillstånd som ländryggsproblem, tennisarmbåge och musarm. Vid behov får den anställda kompletterande rehabövningar att göra hemma mellan besöken.

Övriga tillval

Dessutom består vårt utbud av följande tillval, som ytterligare höjer kvalitén på er företagshälsovård.

– Föreläsningar om hälsa, kost och träning för era anställda.
– Träningsdagar, då vi kommer ut och genomför träningspass med era anställda (kanske i samband med föreläsning).
– Individuell kostrådgivning under 8 eller 12 veckor, där vi hjälper anställda få ordning på sin kosthållning. Regelbunden onlinesupport, och uppföljningar ingår.
– Rehabträning, för anställda som skadat sig, genomgått operationer, eller råkat ut för andra funktionsnedsättande händelser.

Har ni pressade scheman, och ser det som en utmaning att personalen ska vara frånvarande för att göra hälsokontroller? Ingen fara. Vi kommer till er och utför hälsokontrollerna hos er. Det gäller för samtliga av våra företagstjänster.

Har ni frågor, eller vill ha en offert? Ring Peter på 0723-22 69 10, eller skicka ett mejl till peter@strongnow.se.

Frisk personal ger ett friskt företag  –  Ett friskt företag är ett lönsamt företag